مشارکت در ثواب برگزاری هیئت

شما خیرین گرامی در صورت تمایل می توانید در تهیه ملزومات و مواد غذایی هیئت مشارکت کنید و یا با استفاده از فرم پایین صفحه به مبلغ دلخواه به هیئت کمک کنید.

با انتخاب و پرداخت مبلغ هر یک از موارد ثبت شده به مسئولین هیئت اجازه می دهید از طرف شما آن را برای هیئت تهیه کنند.

ملزومات هیئت

  کمک به هیئت با هر توان مالی

   کمک به هیئت
   1. نام و نام خانوادگی
   2. شماره همراه:
   3. مبلغ (ريال):
   4. نیت پرداخت (اگر به منظور خاصی کمک می کنید، حتماً قید کنید.):